Ingredi Europa

15 let na trhu

čeština
češtinaenglishdeutschpolski

Native Union Lifetime Limited Warranty

Native Union Lifetime Limited Warranty

LIFETIME LIMITED WARRANTY

Společnost Native Union se pyšní důrazem na detail a kvalitu svých výrobků a materiálů.

Na všechny naše nabíjecí kabely  poskytujeme Lifetime Limited Warranty, takže si můžete být jisti, že váš kabel obstojí ve zkoušce času a běžného používání. Naše doživotní garance se vztahuje pouze na kabely zakoupené po březnu 2017.

Pokud se váš nabíjecí kabel Native Unioin porouchá nebo selže, můžete získat nárok na bezplatnou výměnu.

Chcete-li získat servis v rámci této záruky, postupujte podle následujících kroků:

Zašlete nefunkční výrobek na adresu:
Ingredi Europa s. r. o.
910 ulice 3. května
763 02 Zlín - Malenovice
Česká republika
Tadeáš Trunkát
tadeas.trunkat@ingredieuropa.com

Přiložte kopii dokladu o koupi a zpáteční adresu.
Na balíček zřetelně napište Native Union Garance.
Po posouzení závady vám bude zaslán stejný výrobek nebo vyjádření.

 

NATIVE UNION LIFETIME LIMITED WARRANTY
(DÁLE “GARANCE”)

 

NA CO SE VZTAHUJE GARANCE?

Garance se vztahuje na všechny funkční aspekty výrobku při běžném používání. Záruka se vztahuje pouze na původní, nezměněné a neupravené materiály a zpracování..

 

NA CO SE NEVZTAHUJE GARANCE?

Nevztahuje se na problémy způsobené zneužitím, nesprávným používáním, vystavením nadměrnému teplu, tekutinám, písku nebo jiným nečistotám nebo zásahem vyšší moci, jako jsou mimo jiné povodně, sucho, zemětřesení nebo jiná přírodní katastrofa. Garance se nevztahuje na náhradu ztracených nebo odcizených výrobků.

 

JAK DLOUHO TRVÁ GARANCE?

Garance trvá po celou dobu vlastnictví výrobku zákazníkem.

 

JAK GARANCE FUNGUJE?

V případě poruchy nebo selhání výrobku bude výrobek společností Ingredi Europa nahrazen nejpodobnějším výrobkem. Vzhledem k povaze výrobku nemusí být v době reklamace k dispozici identický náhradní výrobek. Společnost Ingredi Europa vymění poškozený díl za nejblíže odpovídající výrobek v nejblíže odpovídající barvě. Tato volba bude řešena individuálně mezi společností Ingredi Europa a Zákazníkem. Pokud by mezi společností Ingredi Europa a Zákazníkem vznikl spor ohledně volby, konečné rozhodnutí je na uvážení společnosti Ingredi Europa.

 

ZA JAKÝCH PODMÍNEK GARANCE PLATÍ?

Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci za následujících dvou podmínek:

  1. Zákazník je schopen výrobek dodat;
  2. Zákazník je schopen předložit doklad o nabytí výrobku

Aby zákazník mohl využít výhod záruky, musí výrobek doručit do společnosti Ingredi Europa na vlastní náklady. Společnost Ingredi Europa nepřebírá riziko ztráty výrobku během přepravy od Zákazníka ke společnosti Ingredi Europa. Po doručení výrobku společnosti Ingredi Europa ta výrobek zkontroluje a do čtrnácti pracovních dnů kontaktuje Zákazníka, aby mu sdělila výsledky kontroly a informovala ho o dalším postupu. Náklady spojené s odesláním výrobku zpět k Zákazníkovi nese společnost Ingredi Europa. V případě opravy nebo výměny výrobku běží nová garance ode dne, kdy Zákazník obdrží nový výrobek.